karting-finish-line
KartLand pravila

Pravila staze

Staza je duga 804 metra, široka je 8 metara. Najduži pravac je 150 metara, a staza ima 6 levih i 4 desne krivine.
Da bi se omogućila bezbednost svih posetilaca KartLanda na karting stazi neophodno je poštovati određena pravila.

karting staza-i-pravila-staze kartland

Pravila na stazi

  • Dužina: 804 metra
  • Širina: 8 metara
  • Najduži pravac: 150 metra
  • Leve krivine: 6
  • Desne krivine: 4
  • Prosečno vreme: 48 sekundi

Osnovno pravilo na stazi KartLand je sportsko ponašanje u skladu sa pisanim i nepisanim pravilima. Neophodno je pažljivo i u potpunosti slediti uputstva zaposlenih na KartLand karting stazi pre, tokom i posle vožnje, kako na stazi, tako i van nje.

Korišćenje kacige, potkape i zaštitne opreme je obavezno. Iz bezbednosnih razloga, odeća i obuća moraju biti u skladu sa uslovima vožnje kartinga. Ukoliko vozač poseduje dugačku kosu potrebno je osigurati da ista ne predstavlja bezbednosni rizik i da se u potpunosti nalazi ispod potkape, pri tom ne remeteći vidno polje vozača.

Vožnja mora biti prilagođena uslovima na stazi i izlasku sa staze, da ne ugrožava druge učesnike. Zabranjeno je izaći iz kartinga na stazi, voziti u suprotnom smeru ili voziti van staze. Zabranjeno je pritisnuti kočnicu i gas istovremeno.

Vozač koji se u vožnji ponaša protivno pravilima KartLand karting staze biće isključen iz vožnje i udaljen sa staze od strane zaposlenog lica karting staze, bez prava na povraćaj novca. Ovlašćeno lice karting staze zadržava pravo da odbije izdavanje karting vozila, kao i da zabrani pristup stazi svakom licu koje ugrožava opštu sigurnost na stazi i van nje.

Svaku materijalnu štetu pričinjenu na kartingu ili karting stazi, vozač ili njegov staraoc je dužan da novčano nadoknadi, bilo da je do štete došlo nepravilnom upotrebom vozila, izletanjem sa staze, kontaktom sa drugim kartinzima ili nepodobnim ponašanjem.

Svaki vozač kartinga vozi na sopstvenu odgovornost (ili odgovorsnost staraoca). KartLand ne snosi odgovornost za posetioce i vozače kartinga u slučaju povrede koje nastanu na karting stazi i/ili oko nje, kao ni za eventualna oštećenja na odeći, nakitu ili ličnim predmetima. Voyači koji izgube lične predmete u toku vožnje mogu ih potražiti pre ili nakon radnog vremena staze, u pratnji KartLand osoblja. Posebnu pažnju treba da obrate ljudi koji imaju srčane probleme ili pate od povišenog krvnog pritiska. Trudnicama nije dozvoljeno upravljanje kartinzima na KartLand stazi.

Lica mlađa od 18 godina mogu koristiti usluge karting staze samo uz prisustvo roditelja ili staraoca.

Obavezna je zatvorena obuća (u papučama, japankama, sandalama i sličnoj obući nije dozvoljena vožnja kartinga na KartLand-u).

Kartland karting staza Beograd idealna putanja
kartland karting beograd o stazi start
kartland karting beograd o stazi

Za odrasle karting

POGLEDAJ VIŠE

Za decu karting

POGLEDAJ VIŠE

Sportski karting

POGLEDAJ VIŠE
karting-finish-line
POGLEDAJTE DRUGE KAKO SU UŽIVALI

KartLand Galerija

POGLEDAJTE NAJBOLJA VREMENA

Najbolja vremena

Pozovite Kartland Pozovite Kartland